Hidromatic

Blog

Reklámhordozó

Képváltós reklámhordozó berendezés elektromos vezérlése

Az oszlopba utólagosan beépített mozgató szerkezet segítségével lehetővé válik a statikus felület mozgóvá alakítása.Egy szegmensben így akár 4-5 különböző plakát megjelenítése lehetséges. Program váltással a sebesség és időparaméterek tetszés szerint beállíthatók. Éjszakai üzem hálózatról, nappali üzem automatikus átváltással akkumulátorról. Nappali ( csak akkumulátorról ) üzem időtartama: ~36 óra. A reklámfelület cseréje gyorscsatlakozós cserehenger segítségével lehetséges, kézi vezérlésre történő átkapcsolással.

Galéria:

Reklámhordozó

MTV stúdió felújítás

114 lámpaemelő (hoist) és 20 ponthúzó villamos vezérlésének felújítása, korszerűsítése az MTV óbudai 1-es és 2-es stúdióiban.

A meglévő régi berendezést felújítottuk és CE normának megfelelő biztonságtechnikai elemekkel bővítettük. A vezérlés érintőképernyő vagy távirányító segítségével történik, mellyel a tetszés szerint csoportokba választott lámpaemelők illetve ponthúzók egyszerre működtethetők.

Galéria:

Featured Video Play Icon

Lánchíd 19 Design Hotel

Lánchíd 19 Design Hotel homlokzati üvegpaneleinek mozgatása számítógéppel vezérelve CAN-buszon keresztül LUST frekvenciaváltókkal.

Funkció
Az üveglamellák elsődleges funkciója az árnyékolás: a délelőtti napfénytől való védelem illetve a szobában tartózkodók eltakarása a külvilág elől. Az építészek terveiben szerepelt továbbá a homlokzat megvilágíthatósága, amihez a lamelláknak vetítő felületként kell működniük.

Koncepció
Az üveglamellák felületi megmunkálása egyrészt strukturális jellegű mintázat, távolabbról nézve viszont fizikailag és jelentéstartalmában is többrétegű, egy képpé összeálló jelenség. Témáját tekintve, az építészekkel összhangban, a víz analógiáit választottuk (hullámzás, örvénylés, interferencia). Elsősorban egy dunai világítótorony koncepciója élt bennünk, amely a környezetéből érzékelt hatásokat alakítja át vizuális információkká. A környezeti méréseket egy, a tetőn elhelyezett meteorológiai állomás, a Meteo-szenzor végzi, melynek adatait egy saját fejlesztésű szoftver alakítja át mozgássá illetve fényjelenséggé.

A homlokzat kialakításánál három fő nézőpontot vettünk figyelembe: a szobában tartózkodó vendégét, a szálloda közelében mozgó járókelőét és a Lánchídon vagy a túlparton lévő szemlélőét. Fontos szempont volt, hogy mindhárom nézőpont tartalmazzon sajátos információkat.

Üveg
A lamellák 5.8.5 mm-es rétegrendű, edzett, laminált üvegek. Egyik oldalukon színes szitafestéssel, másik oldalukon mélyhomokfújással vittük fel rájuk a mintázatot.
A színes festés a teljes felületen egy, a Duna hullámait ábrázoló fotó egyszerűsített képét adja. A közeli nézőpontból az is látszik, hogy a kép foltjai valójában raszterfelületek. A perforációra a bentről való kilátás biztosítása miatt volt szükség. A raszterpontok apró, a vízhez, a vízi életformához illetve a közeli budai hegyekhez kapcsolódó állatok képei.

A lamellák másik oldalai egy ujjlenyomat, azaz „humán örvénylés” képét formálják. Az átláthatóság érdekében ezeket a felületeket is felbontottuk, két vonalstruktúra metsződéseiből alakult ki a végleges mintázat. Ebbe a mintázatba illeszkednek – újabb jelentésréteget képezve – olyan tárgyak lenyomatai, amelyeket „visz a víz”.

Fény
Nappal a homlokzat saját színe látszik, este pedig az RGB LED-ekből épített lámpatestek világítják meg lassan hullámzó fénnyel. A Meteo-szenzor ebben a fázisban is beavatkozhat: a hőmérséklet hatására változik a szín hőmérséklete, amely ugyanabban a tartományban mozog mint az üvegre szitázott felület színe (nyári esteken sárgás vöröses, hűvösebb időben zöldes-kékes). Az üvegfelület különböző színű foltjai az ugyanolyan vagy más színű világítás hatására eltűnnek és újra megjelennek – ez egy újabb szinten mutatja a hullámzás jelenségét. Ugyanígy hullámzás figyelhető meg a fényerőben is: ha a lamellák a homlokzat síkjából kifordulnak, a fényerő arányosan csökken és a merőleges állapotban teljesen kialszik a fény az adott szoba előtt

Mozgás
A homlokzatra általában lassú, folyamatos, a Duna áramlási sebességével szinkronizált hullámzó mozgás jellemző. A Meteo-szenzor jelzéseinek megfelelően erős szélben a hullámzás „felkorbácsolódik”, szélcsendben elsimul.

A fény és a mozgatás technológiai adatai
Meteo-szenzorok: szélerősség, globális sugárzás (fény), hőmérséklet
Hajtások: 50 db Bonfiglioli motor és hajtómű (25 forgató és 25 húzó-toló / 150 db üveglamella, 25 x 6 szegmens)
Hajtásvezérlés (motorvezérlés, nyomatékszabályozás): LUST frekvenciaváltó
Fénytestek: 300 db nagy teljesítményű RGB LED lámpatest
Fényvezérlés: DMX vezérlő
Vezérlőszoftver: Max/MSP/Jitter-ben és JAVA-ban írt, saját fejlesztésű alkalmazás
Szimuláció: VVVV

Kapcsolódó linkek, cikkek:

http://www.lanchid19hotel.hu/hu/hotel

http://lanchid19.blogspot.com/

http://www.arcus-muhely.hu/

http://hg.hu/cikk/epiteszet/3372-nivodijas-lanchid-19-design-hotel

http://www.graphisoft.hu/ceginfo/hirek_es_esemenyek/sajtokozlemenyek/lanchid_19.html

Galéria:

Vagonemelő

12 emelőlábas vagonemelő berendezés

Több mint 200 tonnás terhelhetőségű emelőberendezés, mely a szerelvény 12 megfogási pontjánál található emelőkörmök szinkronmozgatásával emel. Az egyes lábak közötti megengedett legnagyobb eltérés 10mm, de működés közben ez az érték tipikusan 0.1mm-en belül van. Emelési löket 1500mm. A vezérlés a Siemens S7-300-as PLC család tagjával történik, mely CAN-buszon keresztül adja a parancsokat az egyes lábakon található LUST típusú frekvenciaváltóknak. A szinkron mozgás felügyeletét az ELGO cég inkrementális mérőléceivel végezzük.

Galéria:

Nemzeti Színház – Színpadtechnika

Nemzeti Színház – színpadtechnika villamos vezérlőrendszere SYB 2000 Rexroth vezérlővel és REFU hajtásokkal.

Valóságos „mozgó színpadként” működhet a nagyszínház játéktere, amely 72 ponton emelhető és süllyeszthető technikájával egyedülálló Európában.
Az 1×2 méteres süllyedőkkel beépített 144 m2 felület, fölülről nézve úgy tűnhet, mintha kockára vágták volna a színpadot. Ezek az egymástól ugyanakkora távolságra tervezett elemek együttesen és külön-külön is mozgathatók, süllyeszthetők és billenthetők, néhány másodperc alatt a játéktér bármely pontján. Szinte minden elem mozgatható a nézőtér előtt is: a mellvéd, a zenekari árok süllyedői, valamint a zenekari árok és a főszínpad közötti rész. Összesen 12 mellvéd és 12 süllyedő mozog az árokban.

Kapcsolódó cikkek:

http://www.nemzetiszinhaz.hu/24_tonna_konnyedseg/ 

http://www.nemzetiszinhaz.hu/szinpadtechnika/

http://www.nemzetiszinhaz.hu/szinpadtechnika_ii/

 

Galéria:

 

Featured Video Play Icon

Garázs technika

A ROLLING TRANS SYSTEM alkalmazásával kialakított automata garázsok olyan számítógép vezérlésű, öntartó acél tartószerkezeten, vagy vasbetonvázas keretszerkezeten nyugvó görgős mező, amely a gépjárművek négyirányú síkbeli mozgatását, rendezését, tárolását teszi lehetővé. A görgős mezőn mozgatott tálcás tárolási rendszer maximális helykihasználást tesz lehetővé, bármilyen befoglaló méretű, alakú belső tér garázscélú beépítése esetén.

Görgős pályával ellátott EMELŐBERENDEZÉSEK alkalmazásával többszintes beépítésre nyílik mód.
A gépkocsik fogadása, tárolótérbe történő bevitele, tárolása, mozgatása, kihozatala, átadása természetesen automatikusan a legcsekélyebb emberi közreműködés nélkül számítógép vezérléssel történik. A számítógép úgy irányítja a betárolt gépkocsik mozgását, hogy azok mindenkor a lehető legrövidebb út és idő alatt, így a legkisebb energia felhasználásával jutnak a liftekhez.
A tárolótér modulokból építhető fel. A mozgatómodul a rendszer egy mozgatóeleme, amely egy gépkocsi férőhely szükséges meghajtásait, valamint a gépkocsit hordozó tálcát és ennek megvezetését foglalja magába. Minden modulnak önálló hajtásvezérlése van, melyeknek egymáshoz való kapcsolódását a központi számítógép irányítja. A számítógép a beépített optimalizáló rendszerprogram alapján adja ki az utasításokat a modulokba épített hajtásvezérléseknek.
A tárolótér lehet egy- vagy többszintes, de ugyanúgy kialakítható a „0” szint alatt is akár több szinten.
A tetszőleges alakzatban összerakott modulok minden oldalon csatlakoztathatók egymáshoz. Egyszintes tárolótér esetén a mozgatómodulok közvetlenül az aljzatbetonra vannak erősítve, míg többszintes kialakításnál közvetlenül az acélvázra. Ebben az esetben az egyes szintek acél tartószerkezete egyben az egyes mozgatómodulok szerves részét képezik vagy a vasbeton vázba behelyezett talplemezekre kerülnek a mozgatómodulok felerősítésre.

– A gépkocsi vezetője a fogadóállomáson (behajtás nyitott sorompó és zöld fényjelzés esetén) a hordozótálcára állítja a gépkocsiját, és a megkívánt feltételek teljesülése (űrszelvény- és mozgásellenőrzés, a gépkocsi rögzítése a tálcára és azonosító mágneskártyával történő ellátása) után elhagyja a gépkocsit és a fogadóállomást. Kiadáskor díjfizetés után lehet a gépkocsival a tálcáról, illetve a kiadókabinból kihajtani.

– A gépkocsit a számítógép a fogadóállomásról – ha több szintes a tárolótér az emelő-berendezésen keresztül – a tárolótérbe irányítja. Innen továbbvezérli a leggazdaságosabban elérhető tároló helyre, figyelembe véve az energiafelhasználást (vagy ami lényegében véve ugyanaz, a lehető legrövidebb utat, és így a kihozási időt is), valamint a várható parkolási időt, a többi a tárolótérben levő járművek tervezett kiadási idejét, stb.

– A forgató – ha szükséges – a gépkocsit úgy kezeli, hogy a gépkocsi a kiadóállomásra történő érkezéskor minden esetben orral az elkövetkező haladás irányába álljon.

– A tárolótérben a gépkocsik nem állandó, kötött helyen állnak, hanem az előzőekben leírtak szerint – a kiadás várható időpontja függvényében – az optimalizációs program utasításai szerint változtatják helyüket.

– A tárolótér egy szinten belül is, de többszintes elrendezés esetén szintenként mindenképpen több részre, un. szektorokra van osztva

– A rendszer szektoronkénti tűzvédelemmel, benzingőz koncentrációméréssel és riasztással van ellátva.

– A Pénztár helyiségben a mágneskártyának a leolvasóba történő behelyezése után, a díjfizetést követően a számítógép megkezdi a gépkocsi kihozását.

– Mire Ön végzett a fizetéssel, eltette a visszajáró pénzt autója már a kiadó- / fogadóállomáson van. Beleülhet, lehajthat a tálcáról és elhagyhatja a parkolóházat.

Galéria:

További projektek

További projektjeink felsorolása a teljesség igénye nélkül:

 •  Automatikus mélygarázsok számítógépes felügyelete és villamos automatikája
 •  Nemzeti Színház – színpadtechnika villamos vezérlőrendszere SYB 2000 Rexroth vezérlővel és REFU hajtásokkal
 •  Expo 2000 magyar pavilon villamos vezérlőrendszere Rexroth hidraulikával
 •  Művészetek palotája – Fesztiválszínház alsószínpad villamos vezérlő rendszere
 •  CNC-vel vezérelt autóüveg vágógép Indramat szervo hajtásokkal
 •  CNC-vel vezérelt autóüveg profil csiszológép Indramat szervo hajtásokkal
 •  Programozható szalagléptetők (15db) a General Electric lámpafoglalat gyártó gyáregységébe
 •  Pless CNC fémnyomó eszterga (hidraulikus) felújítása
 •  „Kvassay” hajóáteresztő zsilip villamos vezérlése Rexroth hidraulikával
 •  Tiszalöki zsilipemelő villamos vezérlése
 •  Alumínium létra, alkatrészgyártó célgép Rexroth hidraulikával és Indramat szervo hajtással
 •  Hidraulikus fárasztógép villamos berendezése
 •  Automatikus sószóró vezérlése
 •  Hungaropanol hűtőelem gyártó célgép villamos berendezése „CLM” vezérlővel és Indramat hajtással
 •  Repülőfűrész csődaraboláshoz „CLM”-el és Indramat szervo hajtással
 •  Katonai szimulátor T72-BTR stb. mozgató rendszere Indramat szervo hajtásokkal
 •  Hajógenerátorok hidromotoros meghajtásának villamos vezérlése
 •  Lineármotoros mozgatóelemek a General Electric és a Suzuki részére
 •  Iskolai oktatórendszerek villamos vezérlése
 •  Konténerrendező villamos vezérlése
 •  Gumiipari gyártógépek villamos berendezései a szegedi Continental részére
 •  Villamos – szervotengelyes sokszögeszterga vezérlése
 •  Műhold követő kinetikus installáció