Hidromatic

Garázs technika

Featured Video Play Icon

Garázs technika

A ROLLING TRANS SYSTEM alkalmazásával kialakított automata garázsok olyan számítógép vezérlésű, öntartó acél tartószerkezeten, vagy vasbetonvázas keretszerkezeten nyugvó görgős mező, amely a gépjárművek négyirányú síkbeli mozgatását, rendezését, tárolását teszi lehetővé. A görgős mezőn mozgatott tálcás tárolási rendszer maximális helykihasználást tesz lehetővé, bármilyen befoglaló méretű, alakú belső tér garázscélú beépítése esetén.

Görgős pályával ellátott EMELŐBERENDEZÉSEK alkalmazásával többszintes beépítésre nyílik mód.
A gépkocsik fogadása, tárolótérbe történő bevitele, tárolása, mozgatása, kihozatala, átadása természetesen automatikusan a legcsekélyebb emberi közreműködés nélkül számítógép vezérléssel történik. A számítógép úgy irányítja a betárolt gépkocsik mozgását, hogy azok mindenkor a lehető legrövidebb út és idő alatt, így a legkisebb energia felhasználásával jutnak a liftekhez.
A tárolótér modulokból építhető fel. A mozgatómodul a rendszer egy mozgatóeleme, amely egy gépkocsi férőhely szükséges meghajtásait, valamint a gépkocsit hordozó tálcát és ennek megvezetését foglalja magába. Minden modulnak önálló hajtásvezérlése van, melyeknek egymáshoz való kapcsolódását a központi számítógép irányítja. A számítógép a beépített optimalizáló rendszerprogram alapján adja ki az utasításokat a modulokba épített hajtásvezérléseknek.
A tárolótér lehet egy- vagy többszintes, de ugyanúgy kialakítható a „0” szint alatt is akár több szinten.
A tetszőleges alakzatban összerakott modulok minden oldalon csatlakoztathatók egymáshoz. Egyszintes tárolótér esetén a mozgatómodulok közvetlenül az aljzatbetonra vannak erősítve, míg többszintes kialakításnál közvetlenül az acélvázra. Ebben az esetben az egyes szintek acél tartószerkezete egyben az egyes mozgatómodulok szerves részét képezik vagy a vasbeton vázba behelyezett talplemezekre kerülnek a mozgatómodulok felerősítésre.

– A gépkocsi vezetője a fogadóállomáson (behajtás nyitott sorompó és zöld fényjelzés esetén) a hordozótálcára állítja a gépkocsiját, és a megkívánt feltételek teljesülése (űrszelvény- és mozgásellenőrzés, a gépkocsi rögzítése a tálcára és azonosító mágneskártyával történő ellátása) után elhagyja a gépkocsit és a fogadóállomást. Kiadáskor díjfizetés után lehet a gépkocsival a tálcáról, illetve a kiadókabinból kihajtani.

– A gépkocsit a számítógép a fogadóállomásról – ha több szintes a tárolótér az emelő-berendezésen keresztül – a tárolótérbe irányítja. Innen továbbvezérli a leggazdaságosabban elérhető tároló helyre, figyelembe véve az energiafelhasználást (vagy ami lényegében véve ugyanaz, a lehető legrövidebb utat, és így a kihozási időt is), valamint a várható parkolási időt, a többi a tárolótérben levő járművek tervezett kiadási idejét, stb.

– A forgató – ha szükséges – a gépkocsit úgy kezeli, hogy a gépkocsi a kiadóállomásra történő érkezéskor minden esetben orral az elkövetkező haladás irányába álljon.

– A tárolótérben a gépkocsik nem állandó, kötött helyen állnak, hanem az előzőekben leírtak szerint – a kiadás várható időpontja függvényében – az optimalizációs program utasításai szerint változtatják helyüket.

– A tárolótér egy szinten belül is, de többszintes elrendezés esetén szintenként mindenképpen több részre, un. szektorokra van osztva

– A rendszer szektoronkénti tűzvédelemmel, benzingőz koncentrációméréssel és riasztással van ellátva.

– A Pénztár helyiségben a mágneskártyának a leolvasóba történő behelyezése után, a díjfizetést követően a számítógép megkezdi a gépkocsi kihozását.

– Mire Ön végzett a fizetéssel, eltette a visszajáró pénzt autója már a kiadó- / fogadóállomáson van. Beleülhet, lehajthat a tálcáról és elhagyhatja a parkolóházat.

Galéria: